/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cum funcționăm


Fundaţia joacă un rol crucial în modelarea spaţiului euro-mediteranean într-o zonă de cooperare, mobilitate şi pace. Contribuie activ la:
- Promovarea cunoaşterii, recunoaşterii şi a respectului reciproc între religii şi credinţe, culturi şi valori;
- Identificarea, dezvoltarea şi promovarea zonei de convergenţă culturală între ţările euro-mediteraneene şi oameni;
- Încurajarea iniţiativelor care urmăresc promovarea dialogului;
- Promovarea dimensiunii umane a parteneriatului euro-mediteranean, dar şi consolidarea ordinii legii şi libertăţilor de bază;
- Sublinierea importanţei vitale ca toţi partenerii să încurajeze în toate privinţele, la nivel bilateral sau multicultural, dezvoltarea dimensiunii culturale şi umane în cadrul parteneriatului euro-mediteranean.

Fundaţia oferă programe de instruire (traininguri) cu scopul de a le îmbunătăţi capacitatea acestora în dezvoltarea de proiecte regionale. Printre subiecte se numără dezvoltarea şi gestiunea reţelei, dezvoltarea unui proiect, aplicarea pentru fonduri, instruirea cadrelor didactice etc.